Oorlog en Bersiap

Voor Indische Nederlanders vormen de Japanse bezettingstijd van 1942 tot en met 1945 en de periode van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië van 1945 tot 1949, de meest dramatische en belangrijkste perioden in hun geschiedenis. Deze individuele én collectieve beleving zijn onlosmakelijk verbonden met hoe “Indisch na Indië’ is blijven bestaan en zich heeft ontwikkeld. Ook op IndischHistorisch.nl bieden wij alle ruimte voor deze belangrijke perioden in de Indische geschiedenis.

Gepubliceerd sinds november 2007

2022
Modjokerto, Mojokerto: een Javaanse provinciestad in de “grote geschiedenis” (7), Deel 3 (maart 2022)

2020
2020: 75 jaar vrijheid (1). De capitulatie van Japan 15 augustus 1945 (maart 2020)
2020: 75 jaar vrijheid (2). Voorbereidingen op de bevrijding van Indië (juli 2020)
2020: 75 jaar vrijheid (3). De propagandaoorlog tegen Japan (augustus 2020)

2019
Modjokerto, Mojokerto: een Javaanse provinciestad in de “grote geschiedenis” (7), Deel 1. (februari 2019)
Modjokerto, Mojokerto: een Javaanse provinciestad in de “grote geschiedenis”(7), Deel 2 (april 2019)
“Dit mag nooit meer gebeuren” (augustus 2019)
Everhard Schouten (1922-2012): overleefde de atoombom op Nagasaki (augustus 2019)
Thérèse ter Heide: “Ik ben ook een oorlogskind”. Het verhaal van een Japans-Indische nakomelinge (augustus 2019)

2018
Troostmeisjes: de Japanse onwil om echt te erkennen (oktober 2018)

2016
Indische herdenkingsmonumenten in beeld (augustus 2016)
Ernst Ferdinand Portier (1916 – 2008): krijgsgevangene aan de Birma-Siam spoorweg in verzet tegen de Japanners (september 2016)

2015
In memoriam Coos Ayal (15 april 1926 – 28 maart 2015). Afscheid van een verzetsstrijdster (april 2015)
De Birma – Siam spoorweg 2014, een fotoverslag (augustus 2015)

2014
Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog. Deel 1. Jaren van onzekerheid en grote veranderingen
“Daarom moest ik het doen”. De ongebaande paden van Dick van Logchem. Een Indische jongen die na de oorlog heeft doorgevochten voor de belangen van de Indische oorlogsgetroffenen (augustus 2014)
Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog. Deel 2. De beweging ‘Indië Weerbaar’, het Comité ‘Indië Weerbaar’ en de rol van Indo-officier W.V. Rhemrev (december 2014)

2013
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (8). De tragedie van de Birma-Siam spoorweg (maart 2013)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (9). De Pakan Baroe spoorlijn (april 2013)
14 augustus: de eigen herdenking van de Indische en niet-Indische gevallenen in de oorlog in het Verre Oosten uit het Rijk van Nijmegen (juli 2013)
Birma -Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (10).  Zielzorg en troost voor de krijgsgevangenen aan de Dodenspoorwegen: legeraalmoezenier Ezechiël Vergeest (juli 2013)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (11). Enkele films met Indische ex-spoorwegwerkers (juli 2013)
Herdenkingsmaand augustus 2013: ‘Mijn held was ook een slachtoffer'(augustus 2013)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn. Deel 12. Het verhaal van Adolphe M. Douwes (1) (september 2013)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn. Deel 13. Het verhaal van Adolphe M. Douwes (2) (september 2013)
Buitenkampers: genegeerde en niet vertelde geschiedenissen (oktober 2013)
World War II and Bersiap Period (1945-1949) | Buitenkampers: Ignored and Untold stories (November 2013)

2010
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (1). De Birma-Siam spoorlijn: de Doden Spoorweg (mei 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (2). De Pakan Baroe spoorlijn: de andere Doden Spoorweg (juni 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (3). Felix Bakker: overlevende van de Birma-Siam spoorlijn (juli 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (4). “I’m in control now”. Karel Warmenhoven: de man die de Birma-Siam spoorlijn overnam (augustus 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (5). ‘Lost Track’: het spoor terug. Een zoektocht in beelden door fotograaf Raoul Kramer (augustus 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (6). ‘Birma spoorweg. Een visuele herinnering’ van Otto Kreefft (oktober 2010)
Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn (7). Studiemiddag met Rod Beattie, Bronbeek 6 oktober 2010

2009
Dr. Mary van Delden over de Republikeinse kampen in Nederlands-Indië (april 2009)
Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetter. Deel 1 (augustus 2009)
Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetter. Deel 2 (augustus 2009)
Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetter. Deel 3 (augustus 2009)
Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetter. Deel 4 (september 2009)
Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetter. Deel 5 (september 2009)
Ik beken. Het levensverhaal van de Indische Nederlander Ferry Holtkamp, opgetekend door journaliste Elise Lengkeek (juli 2009)
Boekbespreking en gesprek met Elise Lengkeek n.a.v. ‘Ik beken’. Het levensverhaal van Ferry Holtkamp (september 2009)

2008

Verschenen: Ooggetuige. Krijgsgevangene van Japan Jan Verstraaten (november 2008)
De Dampit-affaire: Indische oorlogstragiek in Oost-Java (augustus 2008)
Alex Sikken, Indo-jongen als dwangarbeider in Dampit (augustus 2008)
Dampit en andere Malangse herinneringen van Martin Berghuis (augustus 2008)
Indische oorlogsslachtoffers: een korte geschiedenis van herdenken in Nijmegen (augustus 2008)
Kind buiten het kamp: Ria Reijerse-Moens (juli 2008)