Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,
mvdg_2016_campagneposter_kleinWe zijn dit jaar laat met onze publicatie in het kader van de Maand van de geschiedenis. Het thema dit jaar is ‘Grenzen’; een breed onderwerp dat op vele manieren is uit te werken. IndischHistorisch.nl heeft gekozen voor de grenzen die in de geschiedenis van Indo-Europeanen bestonden.
Ga na welke grenzen er zoal waren in het artikel:
Grenzen en scheidslijnen in de geschiedenis van Indo-Europeanen

 

Ferry Portier_portretNa de biografie van Wilhelm Linnemann zijn we erg verheugd die van Ferry Portier te publiceren. Ook naar deze bijzondere, moedige en inspirerende man met een bijzonder oorlogsverhaal is een straat vernoemd in de nieuwe wijk Batavia in Nijmegen.
Ernst Ferdinand (Ferry) Portier werd geboren op 15 mei 1916 in Malang, Oost-Java.  Een veelbelovende loopbaan bij de grote Handelsvereniging Amsterdam zou worden onderbroken door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ten tijde van de Japanse inval was hij als milicien (dienstplichtige) gelegerd in de regio Medan op Noord-Sumatra. Na de snelle ineenstorting van de Indische linies in februari 1942 kwam hij terecht in krijgsgevangenschap. Met het schip de ‘Kyokusei Maru’ werd hij in  1942 met 1400 andere krijgsgevangenen naar Birma overgebracht. Daar moest hij gaan werken aan de Birma-Siam spoorweg en kwam in de buurt van Wegale niet ver van Thanbyuzayat terecht. Vastbesloten om door te vechten slaagde hij er in met drie  anderen, kapitein Van Hemert en de militiesoldaten Hoffmann en Schuurman, te ontsnappen uit het werkkamp. De lokale bewoners, het volk van de Karen, namen de voortvluchtigen op en hielden hen verborgen voor de Japanners en met hen samenwerkende Birmezen (die de Karen wantrouwden). Ferry Portier en zijn strijdkameraden sloten zich spoedig aan bij de inheemse verzetsgroepen van de Karen en pleegden aanslagen op politieposten en militaire objecten. Ferry Portier gaf daarmee gehoor aan de KNIL-legerleiding om door te vechten na de val van Indië en zo de weg voor te bereiden voor de te verwachten Geallieerden. De groep-Portier zou eind juli 1944 worden achterhaald en gevangen genomen door de Japanners. Ferry Portier had tijdens zijn verblijf bij  de Karen een vriendschappelijke, hechte band opgebouwd met dorpshoofd Maung Mela en zou met hem,  zijn familie en alle andere leden van de Karengemeenschap een onverbrekelijke band gaan hebben. De gevangenneming in augustus 1944 zou leiden tot de executie van Maung Mela, die ondanks hevige martelingen niets heeft losgelaten over de activiteiten van Ferry Portier en zijn mede-gevangenen. Ferry Portier zélf kreeg het heel moeilijk maar als door een wonder overleefde hij een beschieting en de martelingen daarna. Hij werd overgebracht naar de beruchte gevangenis ‘Outram Road Gaol’ in Singapore. Na de Japanse capitulatie zou hij maanden moeten wachten op transport naar Java en schreef hij in de tussentijd een uitgebreid verslag van zijn ervaringen. Dit bijzondere document is een historische bron waarin Ferry Portier precies de gebeurtenissen waarin hij verzeild raakte, heeft beschreven. Het is een zicht van ‘binnenuit’ de dramatische oorlogssituatie.
Lees het artikel: ‘Ernst Ferdinand Portier (1916 – 2008): krijgsgevangene aan de Birma-Siam spoorweg in verzet tegen de Japanners’

Linnemann_portretHet eerste biografische artikel over een Indische Nijmegenaar naar wie een straatnaam is vernoemd in de nieuwe buurt Batavia is nu te lezen op deze website. Wilhelm Linnemann (1895-1968) was een Indo, dus geboren uit een Europese (Duitse) en inheemse voorouders. Hij bouwde zijn carrière op in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Door zijn kwaliteiten verliep zijn loopbaan als officier voorspoedig en bezette hij leidinggevende posities. Hij doorliep drie officiersrangen, wat voor een Indo niet vanzelfsprekend was. Tegenwoordig spreken we van een ‘glazen plafond’: als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje. Zijn werk bracht hem in verschillende gebieden van de archipel, onder andere in Java, Sumatra en  Celebes (Sulawesi). Daar bracht hij de toen nog grote gebieden voor het eerst in kaart. Veel van de latere en huidige cartografische overzichten van Indië vinden hun basis in dat voorwerk van Wilhelm Linnemann. Door een niet nader benoemde gebeurtenis op het meer persoonlijke vlak verliet Linnemann (eervol) het leger en vertrok naar Nederland. In Nijmegen leidde hij met zijn gezin een wat teruggetrokken leven, maar was nog ondernemend genoeg om een tabakszaak te beginnen. Zijn uitgebreide memoires, schetsen en fotoverzameling vormen een mooie bron om vanuit de optiek van militair en vooral topograaf, een beeld te krijgen over natuur en bevolking van Nederlands-Indië van vóór de Tweede Wereldoorlog.
Lees het artikel:
Wilhelm Linnemann (1895-1968): achtergronden bij de memoires van een Indisch topograaf

monument_japanse_vrouwenkampenIn de Indische herdenkingsmaand zullen velen van u hebben stilgestaan bij de gebeurtenissen in Indië/Indonesië ten tijde van de Japanse bezetting en gedurende de Bersiaptijd. Samen herdenken schept een band en zorgt voor herkenning van Indisch Nederland en erkenning dat de dramatische geschiedenis van Indische landgenoten te belangrijk is om niet te vergeten.
Als blijk van een levende Indische cultuur van herdenken en gedenken hebben we het artikel Indische gedenktekens en herdenkingsmonumenten in beeld gepubliceerd. Dan kunt u zien waar in het land de Indische slachtoffers worden herdacht. Het artikel bevat een selectie van herdenkingstekens en is dus niet een volledig overzicht.

Societeit_Concordia_1In de meerdelige artikelreeks over Mojokerto, de geboorteplaats van hoofdredacteur Humphrey de la Croix, is het vijfde deel gepubliceerd.
Deze aflevering heet ‘Cultuur snuiven in Modjokerto. Het stille plaatsje op Oost-Java maakte kennis met Nederlandse cultuuruitingen. In de nieuwe ‘soos’ kwamen voorstellingen met Nederlandse artiesten. Een archeologisch museum werd opgericht. Zelfs een belangrijke vertegenwoordigster van moderne dans zou gaan lesgeven in Modjokerto.
Ga naar Modjokerto Mojokerto: een Javaanse provinciestad in de “grote geschiedenis” (5).  

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
Het heeft langer geduurd dan de bedoeling was: we hebben een vernieuwing aan de website toegevoegd. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project. Vanuit dit initiatief is ons gevraagd een timeline (tijdbalk) te maken met daarin een overzicht van de geschiedenis van Indische Nederlanders. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Dit zijn de volgens ons hoofdonderwerpen die er in moeten staan. Suggesties van uw kant nemen we graag mee om de timeline dynamisch te houden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies


Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina: klik dan op de foto:

Screenshot 2014-01-29

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo