Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De Nationale herdenking 15 augustus heeft de melati of Indische jasmijn tot symbool gemaakt. IndischHistorisch.nl zal de melati ook als beeldmerk gebruiken in onze publicaties en andere activiteiten rond het thema ‘herdenken’.

Beste bezoekers,

Indisch koken en Indische rijsttafeltraditie bijgeschreven als 200e immateriële erfgoed in Nederland
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 november 2022 in het Nederlands Openlucht Museum voegde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie toe aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het verzamelen van dit erfgoed is een verplichting uit het verdrag van UNESCO dat Nederland heeft ondertekend.
IndischHistorisch.nl heeft bijgedragen aan de voordracht voor de inventaris. Hoofdredacteur Humphrey de la Croix zette met trots zijn handtekening op het certificaat waarmee Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie geplaatst zijn op de inventaris immaterieel erfgoed. In 2016 was de Indische rijsttafel al op de lijst gezet. Met de toevoeging van het Indisch koken is de Indische culinaire traditie of erfgoed vollediger geworden als onmisbaar en herkenbaar deel van de Indische cultuur. Nu si er dus ook een officiële erkenning als cultureel erfgoed.
Iedereen, Indisch of niet, die Indisch eten maakt of bij een speciale gelegenheid een rijsttafel voorzet of die in een Indische restaurant nuttigt, draagt bij aan het levend houden van het nu officieel erkende erfgoed.
Als redactie zeggen we ‘Selamat makan’ of ook: leer Indisch koken.
Zie ook: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/200e-bijschrijving-in-inventaris-immaterieel-erfgoed-nederland

Recensie boek ‘Akal. Overleven in Nederlands-Indië’. Biografie van de Indo Bo Keller
Op verzoeken die we kregen zullen we weer recensies van boeken schrijven. De grotere uitgaven krijgen recensies in de landelijke media en historische vakbladen. Wij richten ons op de kleinere uitgaven, soms in eigen beheer uitgegeven. IndischHistorisch.nl wil graag deze publicaties met waardevolle verhalen van, over en voor Indische Nederlander aandacht geven. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het doorgeven van de verhalen en daarmee aan het verbinden van grote geschiedenis aan “kleine”, persoonlijke geschiedenissen. Deze moeten ook worden verteld en bekendgemaakt.
Onze eerste bespreking is van het boek ‘Akal. Overleven in Nederlands-Indië’. Het eerste boek van schrijfster Lilja Anna Perdijk. Zij leerde Indo Bo Keller bij toeval kennen wat uitmondde in een geregeld contact. Daaruit kwam het idee voort zijn verhalen te publiceren.
De recensie lezen: hier klikken

Afgelopen oktober was het weer de Maand van de Geschiedenis. Het voor dit jaar toepasselijke thema is ‘Wat een ramp’. Hierin is voor de koloniale geschiedenis een ruime keuze voorhanden. Onze publicatie is gewijd aan de aardbevingsramp die West-Sumatra trof op 28 juni 1926. Daarbij werd het stadje Padang Pandjang nagenieg geheel verwoest. De solidariteit en hulp uitte zich in de oprichting van steuncomité’s die via collectes en oproepen geld ophaalden. We besteden in het artikel aandacht aan het comité in Nijmegen.
Artikel lezen: klik hier.

1926. Een verwoest huis na de aardbeving. Foto: Tropenmuseum TMnr_10003982.

Herdenking capitulatie van Japan 15 augustus
Op maandag 15 augustus 2022 kon Stichting Platform Indische Organisaties Nijmegen en omstreken, PION, weer de publieksherdenking houden na twee jaar onderbreking door de pandemie. IndischHistorisch.nl is een van de leden van PION en vertegenwoordigd door hoofdredacteur Humphrey de la Croix.
De opkomst was groot en duidde op een behoefte aan herdenken en bijeenkomen. Hoofdsprekers waren Adriaan van Dis die veel van zijn Indische achtergrond meeneemt in zijn werk. De tweede hoofdspreker was de Nijmeegse beeldend kunstenaar Peter de Thouars. In zijn werk is altijd in enige mate zijn Indisch-zijn en familiegeschiedenis aanwezig.
De herdenking werd opgeluisterd door de erewacht van de Vereniging Traditie Regiment Van Heutsz. Zij zet de traditie van het KNIL voort bij wijze van erfgoed. De erewacht had het ceremonieel tenue, de atilla aan en droeg de klewang alsw wapen.

De foto hieronder en het artikel komen uit De Gelderlander van dinsdag 16 augustus 2022. Klik op de afbeeldingen voor de vergroting.

Oudere berichten
Op 17 februari zijn de uitkomsten van het brede historische onderzoeksprogramma naar Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd. Binnen en buiten de Indische gemeenschap zijn er vele reactie gegeven. Variërend van teleurstelling onder veteranen en Indische Nederlanders. Ook instemming met de harde conclusies over systematisch en structureel extreem geweld van Nederlandse militaire zijde, gedoogd door de politiek.
Ons streven is in te spelen op de te verwachten vele, uitgebreide publicaties als uitkomsten van het grote historische onderzoek naar het Nederlands militair optreden in Indonesië tussen 1945 en 1950. Een onderzoek dat al vanaf de aankondiging zowel scepsis als ondersteuning opwekte. Zo zal de positie en rol van de geschiedwetenschap moeten blijven. Verschillen en duidingen van gebeurtenissen door historici en niet-historici houden het vak levend en zijn een afspiegeling van de samenleving.

Hervatting reeks ‘Modjokerto, Mojokerto: een provinciestad in de “grote geschiedenis”‘
Gepubliceerd het artikel in het thema ‘Oorlog en Bersiap: Modjokerto, Mojokerto: een provinciestad in de “grote geschiedenis” (7), Deel 3’.
Dit deel speelt zich af in de periode 1946 tot in het voorjaar van 1947. Nederlandse strijdkrachten landen bij Surabaya en trekken westwaarts. Deze periode zal in juli 1947 worden gevolgd door de Eerste Politionele Actie/Agressie Belanda I.

Maand van de geschiedenis
Het thema van dit jaar is ‘Aan het werk’. Ons artikel dit jaar is getiteld:
Indische repatrianten niet (direct) aan het  werk in Nederland. Over inkomen, werk en andere steun van de overheid

Nederlanders werken hard, houden van hard werken en hebben het druk. Deze beleving, houding en gedrag worden ook van nieuwkomers verwacht. Ook van de Indische repatrianten die tussen 1945 en 1965 naar Nederland zijn gekomen.
Hoe zat het in de tijd nadat ze net waren gearriveerd? Problemen waren er genoeg. Zoals nu was er woningnood, moesten de landgenoten inburgeren in ee geheel nieuwe omgeving en hoe moesten ze in hun bestaanskosten voorzien? Hoe kwamen ze aan geld en.… aan werk. De meesten hadden geen bezittingen, spaargeld of een baan meer.
In dit artikel leest u hoe de Indische repatrianten daarin werden gesteund door de Nederlandse overheid. Ook maken we een vergelijking met het beleid van opvang toen en nu.
Artikel lezen:
Maand van de geschiedenis | Thema 2021: ‘Aan het werk’ | (indischhistorisch.nl)

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies

Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo




&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 voldoet deze website aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet of alleen met uw toestemming verwerkt. Lees hier hoe dat is geregeld.