Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De Nationale herdenking 15 augustus heeft de melati of Indische jasmijn tot symbool gemaakt. IndischHistorisch.nl zal de melati ook als beeldmerk gebruiken in onze publicaties en andere activiteiten rond het thema ‘herdenken’.

Beste bezoekers,

De redactie wenst u een gezond, gelukkig en een vooral coronavrij 2022 toe. Anders dan in de geschiedwetenschap zijn de “feiten” uit de toekomst nog niet vastgelegd. We hoeven niet te weten hoe onze voorliggende tijd zich voltrekt. Maar het perspectief van een teruggekeerd “oud normaal” zal velen van u niet onwelkom zijn.
Ons streven voor 2022 is in te spelen op de te verwachten vele, uitgebreide publicaties als uitkomsten van het grote historische onderzoek naar het Nederlands militair optreden in Indonesië tussen 1945 en 1950. Een onderzoek dat al vanaf de aankondiging zowel scepsis als ondersteuning opwekte. In de geschiedwetenschap zullen verschillen en duidingen van gebeurtenissen het vak levend houden en een afspiegeling van de samenleving. IndischHistorisch.nl is niet terughoudend een mening te geven en benadrukt dat feiten uitgangspunt moeten blijven van standpunten en visie.
Het belooft in dat opzicht een interessant jaar te worden.

Oktober, de Maand van de geschiedenis
Het thema van dit jaar is ‘Aan het werk’. Ons artikel dit jaar is getiteld:
Indische repatrianten niet (direct) aan het  werk in Nederland. Over inkomen, werk en andere steun van de overheid

Nederlanders werken hard, houden van hard werken en hebben het druk. Deze beleving, houding en gedrag worden ook van nieuwkomers verwacht. Ook van de Indische repatrianten die tussen 1945 en 1965 naar Nederland zijn gekomen.
Hoe zat het in de tijd nadat ze net waren gearriveerd? Problemen waren er genoeg. Zoals nu was er woningnood, moesten de landgenoten inburgeren in ee geheel nieuwe omgeving en hoe moesten ze in hun bestaanskosten voorzien? Hoe kwamen ze aan geld en.… aan werk. De meesten hadden geen bezittingen, spaargeld of een baan meer.
In dit artikel leest u hoe de Indische repatrianten daarin werden gesteund door de Nederlandse overheid. Ook maken we een vergelijking met het beleid van opvang toen en nu.
Artikel lezen:
Maand van de geschiedenis | Thema 2021: ‘Aan het werk’ | (indischhistorisch.nl)

Everhard Schouten (1922-2012) was krijgsgevangene in kamp Fukuoka 14B in Nagasaki. Als door een wonder overleefde hij de atoomaanval op 9 augustus 1945.

De Indische herdenkingsmaand augustus 2021
Ondanks de beperkende maatregelen vanwege de Covid-19-pandemie gaan herdenkingen op andere manieren door. Soms met het aantal toegestane aanwezigen, andere gaan als live stream verder, in Nijmegen was er de campagne met de melatispelddragers (zie: https://fb.watch/76DwvMrS3Z/) Het is mooi om te zien dat er creatieve ideeën ontstaan om op enige manier de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische dekolonisatieoorlog onder aandacht te brengen. Ondanks de beperkingen door de pandemie.

In onze thuisbasis de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is enkele jaren geleden een bijzonder initiatief gestart door Rob Schouten. Zijn vader Everhard Schouten overleefde de verwoesting van Nagasaki dat op 9 augustus 1945 door de tweede atoombom werd verwoest. Rob Schouten en zijn vrouw Lies hebben de boodschap van zijn vader “dit mag nooit meer gebeuren’ zeer serieus genomen. Door persoonlijk contacten in Japan is hij een  samenwerking begonnen met het Comité Nagasaki Japan en het Comité Kizuna (verbondenheid) Nederland. De ambassades van de twee landen ondersteunden hen daarbij. Verzoening, verbondenheid en vrede geven de idealen aan van Rob en Lies Schouten.
Al snel was de conclusie getrokken dat er een monument moest komen voor allen die in het krijgsgevangenkamp Fukuoka 14B hadden gezeten. Onder hen vader Everhard Schouten. Zoon Rob richtte de Stichting Stichting Monument Nagasaki op om middelen en mensen te werven voor de totstandkoming van een monument. Dat is er gekomen al belemmerde de pandemie in 2020 dat het er ook kwam.
Dit jaar op 4 mei is dan het monument gereed. Rob Schouten hield op afstand viraal een toespraak. IndischHistorisch.nl feliciteert hem, vrouw Lies en mede-bestuurslid Ruud van Kraaij met de totstandkoming van het monument. We zien daarin ook een ontwikkeling van herdenken; in dit geval gebaseerd op troost, verzoening, vriendschap, geloof in een toekomst zonder herhaling van gebruik van atoombommen. Wat ons betreft alles waarvoor de Indische jasmijn, de melati, symbool voor staat.

4 mei 2021 Nagasaki: onthulling van het monument voor de nagedachtenis van de gevangenen in kamp Fukuoka 14B. Foto: Comité Nagasaki Japan.

Ons artikel uit 2019 over Everhard Schouten lezen: ‘Everhard Schouten (1922-2012): overleefde de atoombom op Nagasaki’.
De website van de Stichting Monument Nagasaki: Organisatie – Fukuoka 14b


Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies

Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo




&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 voldoet deze website aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet of alleen met uw toestemming verwerkt. Lees hier hoe dat is geregeld.