Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De Nationale herdenking 15 augustus heeft de melati of Indische jasmijn tot symbool gemaakt. IndischHistorisch.nl zal de melati ook als beeldmerk gebruiken in onze publicaties en andere activiteiten rond het thema ’75 jaar vrijheid’

 

Covid-19
De wereldwijde Covid-19 crisis dringt door tot in de haarvaten van onze samenleving. IndischHistorisch.nl kan als digitaal medium gewoon doorgaan met de hoofdactiviteit historische publicaties te verzorgen. Ook blijven we van dienst door vragen over de geschiedenis van Indisch Nederland te beantwoorden.

Na 5 mei is er 15 augustus (3)
Het derde artikel on de reeks die gaat over de periode 5 mei 1945 en 15 augustus 1945 gaat over de propagandaoorlog die de Geallieerden voerden. Dat gebeurde met een sterk negatief beeld van Japan en Japanners.
Voor het thuisfront riepen de regeringen hun bevolking op hun aandeel in de strijd te leveren. Door dienst te nemen als oorlogsvrijwilliger, aan het werk te gaan in de fabrieken en (in de VS) om financiële steun te geven door het kopen van staatsleningen (obligaties of war bonds). Deze oproepen werden gedaan door affiches met anti-Japanse leuzen en vooral beelden. Daarnaast werden er radiouitzendingen verzorgd om de bevolking in de bezette gebieden moreel te ondersteunen. In 1944 en 1945 wierpen vliegtuigen pamfletten af over bezet gebied. De boodschap was: we komen er aan en Japan geef je over.
Artikel lezen: 2020: 75 jaar vrijheid (3). De propagandaoorlog tegen Japan

Na 5 mei is er 15 augustus (2)
In dit jaar 2020 wordt 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd. Voor geheel Nederland is 5 mei 2020 de officiële nationale bevrijdingsdag. Echter, niet het gehele koninkrijk was toen bevrijd. Vele landgenoten en nabestaanden weten dat er ‘die andere’ Bevrijdingsdag is op 15 augustus. Nog minder mensen weten dat het vaak geen echte bevrijding bleek te zijn. IndischHistorisch.nl zal dit jaar onder aandacht brengen waarom met 5 mei als Bevrijdingsdag niet het complete bevrijdingsverhaal is.

In dit tweede artikel in de serie ‘2020: 75 jaar vrijheid (1). Voorbereidingen op de bevrijding van Indië’, ziet u wat de Nederlandse regering deed om de kolonie te heroveren. In bevrijd Zuid-Nederland meldden zich oorlogsvrijwilligers en in Amerika trainden militairen voor de nieuwe mariniersbrigade.

Lees hier het artikel: ‘2020: 75 jaar vrijheid (2). Voorbereidingen op de bevrijding van Indië’.

2 artikels over epidemieën in Nederlands-Indië
De Covid-19-pandemie is voor ons aanleiding een tweedelige serie te publiceren over epidemieën die Nederlands-Indië troffen. Vooral malaria en cholera maakten slachtoffers onder inheemse en Europese bevolking. Pas in de twintigste eeuw is er kennis om deze plagen te bestrijden.
Nieuw gepubliceerd het tweede deel: Epidemieën in Nederlands-Indië. Deel 2: de twintigste eeuw
Eerder publiceerden we het eerste deel: ‘Epidemieën in Nederlands-Indië. Deel 1: de periode 1700 – 1900’.

Na 5 mei is er 15 augustus (1)
In dit jaar 2020 wordt 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd. Voor geheel Nederland is 5 mei 2020 de officiële nationale bevrijdingsdag. Echter, niet het gehele koninkrijk was toen bevrijd. Vele landgenoten en nabestaanden weten dat er ‘die andere’ Bevrijdingsdag is op 15 augustus. Nog minder mensen weten dat het vaak geen echte bevrijding bleek te zijn. IndischHistorisch.nl zal dit jaar onder aandacht brengen waarom met 5 mei als Bevrijdingsdag niet het complete bevrijdingsverhaal is.

In ons eerste artikel in de serie ‘2020: 75 jaar vrijheid (1). De capitulatie van Japan 15 augustus 1945’, geven enkele tijdgenoten aan hoe ze die dag hebben beleefd. Artikel lezen: klik hier.

 

 


Oktober is de Maand van de geschiedenis. Het thema voor 2019 is ‘Zij/Hij’, vrouwen en mannen. De redactie vond het passend een vijftal vrouwen die een prominente rol in het Indisch verzet hebben gespeeld, aandacht te geven.
Artikel ‘Moedige vrouwen in verzet tegen de Japanners’ lezen:
http://www.indischhistorisch.nl/derde-pagina/week-van-de-geschiedenis/maand-van-de-geschiedenis-thema-2019-hij-zij-moedige-vrouwen-in-verzet-tegen-de-japanners/

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies


Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo


Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 voldoet deze website aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet of alleen met uw toestemming verwerkt. Lees hier hoe dat is geregeld.