Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De Nationale herdenking 15 augustus heeft de melati of Indische jasmijn tot symbool gemaakt. IndischHistorisch.nl zal de melati ook als beeldmerk gebruiken in onze publicaties en andere activiteiten rond het thema ‘herdenken’.

Beste bezoekers,

De maand van de geschiedenis oktober 2023. Thema: “Eureka”
Mooi opnieuw een thema dat zo breed is dat er veel van te maken is.
Dit jaar besteden we aandacht aan de vondst die een einde zou maken aan de ziekte ber beri.

De ziekte beri beri bestond in het Verre Oosten al eeuwen toen Europeanen de Indonesische archipel hadden ontdekt. De ziekte brak het lichaam van mensen en dieren geleidelijk af totdat de dood volgde.
In de Atjeh-oorlog (1873 – 1914) waarin het Nederlands-Indische Leger strijd voerde tegen de bevolking die zich niet liet onderwerpen, brak op grote schaal beri beri uit onder de troepen. Dagelijks stierven 18 militairen. De regering liet specialisten op het gebied van fysiologie, microbiologie en geneeskunde onderzoek verrichten. In ons artikel geven we aandacht aan prof. dr. Christiaan Eijkman en zijn assistent dr. Gerrit Grijns die concludeerden dat beri beri geen infectieziekte was maar het gevolg was van zwaar gebrek aan vitamine B1. Een stof die zij nog moesten ontdekken.
Christiaan Eijkman heeft voor zijn baanbrekend onderzoek in 1929 de Nobelprijs gewonnen. Gerrit Grijns om niet bekend gemaakte redenen echte niet.
Lees het artikel:
Eureka! Succesvol onderzoek naar beri beri in Nederlands-Indië rond 1900.

Belast zijn met de erfzonde van het kolonialisme: de reinheid van Indo’s
De samenwerking met Stichting Indisch Erfgoed (Apeldoorn) om Indisch koken en de Indische rijsttafel samen als immaterieel erfgoed te laten erkennen, heeft een actueel, politiek getint effect veroorzaakt. Het erfgoed is namelijk in het vizier gekomen van de beweging die kritisch volgt of fenomenen ontstaan in het koloniale verleden en nu nog bestaan, veroordeeld moeten worden en zo nodig verdwijnen.
De plaatsing op de Nationale inventaris immaterieel erfgoed zou ook nog eens als culturele toe-eigening door Nederland worden aangemerkt. De redenering is dat Indisch koken en de rijsttafel voortkomt uit het zich toe-eigenen van culinaire tradities van al die verschillende volken in de Indonesische archipel. Er is dan sprake van een van de vormen van kolonialisme.
Als IndischHistorisch.nl constateren we in eerste instantie dat het voor de critici niet bekend is dat plaatsing van het erfgoed op de inventaris geheel vanuit de Indische gemeenschap is voortgekomen. Het is juist dat het erfgoed in de koloniale samenleving is ontstaan en nu nog levend is. Zijn Indische Nederlanders als “product” van het kolonialisme en meestal loyaal aan Nederland, ook met kolonialisme besmette personen? De ultieme consequentie zou dan moeten zijn dat we onszelf moeten cancellen? En als mede voortkomend uit etnische gemengdheid is onze inspanning om het Indisch koken en de rijsttafel dan een toeëigeningsexercitie geweest? Hebben we als half westerse en half oosterse groep ook “geroofd” uit de inheemse culinaire tradities?

De actuele kritieken op het koloniale verleden en doorwerking ervan in de hedendaagse samenleving roept veel reacties op. Slavernijverleden, de discussie rond Zwarte Piet, het woke zijn, de cancelreflex leveren de juiste discussies op. Maar ook conflicten, misverstanden en polarisatie. IndischHistorisch.nl zal u in komend jaar informatie aanreiken om goed in dat krachtenveld te kunnen bewegen, de standpunten te overzien en mogelijk helpt het om na te denken wie je als Indische Nederlander bent in onze postkoloniale samenleving.
Als wens voor het komende nieuwe jaar hopen we een goede, kritische en beschaafde gedachtenwisseling te stimuleren.
Voor de reacties op de Indisch koken en der rijsttafeltraditie als immaterieel erfgoed is het zinvol kennis te nemen van de volgende publicaties:
https://www.nu.nl/binnenland/6238390/lang-niet-iedereen-blij-met-indische-rijsttafel-als-cultureel-erfgoed.html

en: Is die rijsttafel eigenlijk zelf wel Indonesisch?
nrc-krant-20221210-4922345-is-die-rijsttafel-zelf-eigenlijk-wel-indonesisch

Indisch koken en Indische rijsttafeltraditie bijgeschreven als 200e immateriële erfgoed in Nederland
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 november 2022 in het Nederlands Openlucht Museum voegde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie toe aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het verzamelen van dit erfgoed is een verplichting uit het verdrag van UNESCO dat Nederland heeft ondertekend.
IndischHistorisch.nl heeft bijgedragen aan de voordracht voor de inventaris. Hoofdredacteur Humphrey de la Croix zette met trots zijn handtekening op het certificaat waarmee Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie geplaatst zijn op de inventaris immaterieel erfgoed. In 2016 was de Indische rijsttafel al op de lijst gezet. Met de toevoeging van het Indisch koken is de Indische culinaire traditie of erfgoed vollediger geworden als onmisbaar en herkenbaar deel van de Indische cultuur. Nu si er dus ook een officiële erkenning als cultureel erfgoed.
Iedereen, Indisch of niet, die Indisch eten maakt of bij een speciale gelegenheid een rijsttafel voorzet of die in een Indische restaurant nuttigt, draagt bij aan het levend houden van het nu officieel erkende erfgoed.
Als redactie zeggen we ‘Selamat makan’ of ook: leer Indisch koken.
Zie ook: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/200e-bijschrijving-in-inventaris-immaterieel-erfgoed-nederland

Recensie boek ‘Akal. Overleven in Nederlands-Indië’. Biografie van de Indo Bo Keller
Op verzoeken die we kregen zullen we weer recensies van boeken schrijven. De grotere uitgaven krijgen recensies in de landelijke media en historische vakbladen. Wij richten ons op de kleinere uitgaven, soms in eigen beheer uitgegeven. IndischHistorisch.nl wil graag deze publicaties met waardevolle verhalen van, over en voor Indische Nederlander aandacht geven. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het doorgeven van de verhalen en daarmee aan het verbinden van grote geschiedenis aan “kleine”, persoonlijke geschiedenissen. Deze moeten ook worden verteld en bekendgemaakt.
Onze eerste bespreking is van het boek ‘Akal. Overleven in Nederlands-Indië’. Het eerste boek van schrijfster Lilja Anna Perdijk. Zij leerde Indo Bo Keller bij toeval kennen wat uitmondde in een geregeld contact. Daaruit kwam het idee voort zijn verhalen te publiceren.
De recensie lezen: hier klikken

Afgelopen oktober was het weer de Maand van de Geschiedenis. Het voor dit jaar toepasselijke thema is ‘Wat een ramp’. Hierin is voor de koloniale geschiedenis een ruime keuze voorhanden. Onze publicatie is gewijd aan de aardbevingsramp die West-Sumatra trof op 28 juni 1926. Daarbij werd het stadje Padang Pandjang nagenieg geheel verwoest. De solidariteit en hulp uitte zich in de oprichting van steuncomité’s die via collectes en oproepen geld ophaalden. We besteden in het artikel aandacht aan het comité in Nijmegen.
Artikel lezen: klik hier.

1926. Een verwoest huis na de aardbeving. Foto: Tropenmuseum TMnr_10003982.

 

Hervatting reeks ‘Modjokerto, Mojokerto: een provinciestad in de “grote geschiedenis”‘
Gepubliceerd het artikel in het thema ‘Oorlog en Bersiap: Modjokerto, Mojokerto: een provinciestad in de “grote geschiedenis” (7), Deel 3’.
Dit deel speelt zich af in de periode 1946 tot in het voorjaar van 1947. Nederlandse strijdkrachten landen bij Surabaya en trekken westwaarts. Deze periode zal in juli 1947 worden gevolgd door de Eerste Politionele Actie/Agressie Belanda I.

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies

Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo




&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 voldoet deze website aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet of alleen met uw toestemming verwerkt. Lees hier hoe dat is geregeld.