Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De redactie wenst u gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe. Dank voor uw bezoeken aan ons en we zien elkaar terug in 2019!

Indische familie viert Kerstmis in vooroorlogs Indië
Bron: Collectie Tropen Museum, TMnr 60026540.

In het kleurrijke Nederland vormen Indische Nederlanders al lang niet meer de enige grote immigrantengroep. Vier generaties repatrianten verder zijn er ook steeds minder direct herkenbare Indische Nederlanders. Deze benaming heeft zelf ook een geschiedenis. Het zijn niet alleen autochtone Nederlanders en andere immigranten die de achtergronden van Indische Nederlanders niet kennen. Dat geldt ook voor menig jongere Indische Nederlander. Zoals een oudere Indo in Californië ons eens zei: “mijn kinderen en kleinkinderen hebben alleen via de saté nog een binding met hun Indische achtergrond.
In het artikel “Wie zijn ze, Indische Nederlanders, Indo-Europeanen, Indo’s en blauwen” hebben we geprobeerd te duiden wie nu wie is en waarom en wanneer die namen er kwamen.
Lees het artikel: hier.

De serie publicaties over de geboorteplaats Modjokerto (Mojokerto) van hoofdredacteur Humphrey de la Croix hebben we eerder onderbroken. We plaatsen nu een vervolg over Modjokerto tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om precies te zijn over de aankomst van Japanse troepen op 6 maart 1942. Dat was drie dagen vóór de capitulatie van het KNIL dat het einde van Nederlands-Indië zou betekenen.
Bronnen zijn er amper over die tijd. We kunnen echter aan de hand van drie getuigenissen beschrijven hoe de Japanners Modjokerto binnentrokken.
Lees het artikel: hier.

Op 6 oktober 1898 meldde de 18-jarige Zeeuw Coen Murk zich aan bij het Koloniaal Werf Depot in Harderwijk aan om in het KNIL dienst te nemen. Na aankomst op Java zal hij naar Atjeh gestuurd worden om zich bij de troepen te melden die strijd leveren met de opstandige adel en bevolking van nog niet door Nederland onderworpen gebied. Vóór uitzending naar het oorlogsgebied op Sumatra heeft Coen Murk heeft nog op Java zijn vrouw Waginah  leren kennen die met hem samen naar Atjeh zou gaan.
Het verhaal van Coen Murk laat het ontstaan zien van een Indisch gezin vanaf eind negentiende eeuw tot aan de repatriëringen na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Zoals veel Indische familieverhalen zijn geluk, oorlog, lijden en overlijden en uiteengaan en achterblijven van gezinsleden de bepalende ingrediënten. Het verhaal van Coen Murk en Waginah laat zien hoe een Indo-familie is ontstaan. Bijzonder is dat er directe verbinding is met de geschiedenis van de familie van hoofdredacteur Humphrey de la Croix
Lees het artikel Een Zeeuwse Indo-voorvader in de Atjeh-oorlog

Tijdens een bezoek aan San Francisco afgelopen september kreeg hoofdredacteur Humphrey de la Croix van een bevriende Indische Nederlandse de suggestie het Comfort Women Memorial te bezoeken. Dit gedenkteken voor de voormalige troostmeisjes (seksslavinnen) die in bezet gebied de Japanse troepen seksueel moesten bedienen, is in september 2017 opgericht. Het initiatief kwam vanuit Aziatische vrouwengroepen in de VS, Korea en de Philipijnen.
Recentelijk op 4 oktober verbrak zusterstad Osaka de vriendschapsband met San Francisco vanwege het monument. Osaka’s burgemeester eiste verwijdering van het beeld, in ieder geval uit het centrum van de stad en liever helemaal. Achter deze diplomatieke rel schuilt een actuele tendens in Japan om de geschiedenis voordeliger te laten uitkomen. Dat het ontkennen van grove schending van de mensenrechten daarbij een gevolg is, lijkt veel Japanners zowel in de politiek als daarbuiten niets te doen. In een nieuw artikel zet ik de ontwikkeling van het op de politieke agenda zetten van het verschijnsel ‘troostmeisjes’ op een rij.
Lees het artikel: Troostmeisjes: de Japanse onwil om echt te erkennen.

Oktober is de  Maand van de geschiedenis. Het thema is dit jaar ‘Opstand’. Als publicatie kunt u nu lezen dat in 1848 een eerste Indisch protest was te vernemen tegen een discriminerende  overheidsmaatregel.
Lees het artikel: De Meibeweging van 1848. Indo’s in opstand of opstandig?

Boekpublicatie Imagine. Indische Nederlanders
In 2018 zijn redactieleden Humphrey de la Croix en Inge Dümpel druk bezig geweest met het project ‘Imagine. Indische Nederlanders’ van fotografe Erica Bürer. Oorspronkelijk vijf jaar geleden begonnen als een project portretten te maken van Indische senioren, is het langzaam aan uitgegroeid tot een volwaardige publicatie. ‘Imagine’ wordt een unieke combinatie van mooie, waardige portretten van (voornamelijk) Indische senioren, verhalen die zij als geïnterviewden hebben toevertrouwd en historische achtergrondartikels die de gehele geschiedenis van Indo-Europeanen, Indische Nederlanders, bestrijken.

De belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Indische Nederlanders komen aan bod. Oorlog en bersiaptijd worden door alle geïnterviewden genoemd. Er is echter ook veel ruimte gegeven aan de eetcultuur, de repatriëringen en het aanpassen in Nederland.

Gericht op doorgeven van Indische cultuur en geschiedenis aan jongere generaties wordt de publicatie een bookazine, een uniek uitgave met een evenwicht tussen beeld en tekst. IndischHistorisch.nl heeft zich mede ingespannen voor de crowdfunding om de uitgave van ‘Imagine’ mogelijk te maken. 105 donateurs maken het mogelijk het bookazine te maken en uit te brengen. Volgens planning zou ‘Imagine’ in de tweede helft van oktober 2018 moeten uitkomen.
Houd onze website en de Facebookpagina’s in de gaten:
https://nl-nl.facebook.com/ImagineIndisch/
https://nl-nl.facebook.com/pages/biz/IndischHistorischnl-139781019419959/

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies


Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo