Welkom op IndischHistorisch.nl

Beste bezoekers,

De Nationale herdenking 15 augustus heeft de melati of Indische jasmijn tot symbool gemaakt. IndischHistorisch.nl zal de melati ook als beeldmerk gebruiken in onze publicaties en andere activiteiten rond het thema ’75 jaar vrijheid’


2021
Het is te verwachten dat 2021 opnieuw door Covid-19 wordt beheerst.  Op het moment van dit schrijven is de avondklok ingegaan. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in zowel Nederland als Nederlands-Indië.
De maatregelen als gevolg van de pandemie leggen vele meningen bloot. Niet alleen die van deskundigen en politici. Door de grote hoeveelheid informatie die in geen tijd de wereld rondgaat kan iedereen zijn mening vormen zonder tussenkomst van de gevestigde gezaghebbende bronnen zoals de papieren krant, opiniebladen en het NOS-journaal. De eigentijdse mensen vol van zelfvertrouwen en gevoel van autonomie genereren collectief veel informatie waarbij feiten en meningen vaak niet kunnen worden onderscheiden. Wie geeft uitsluitsel? In deze tijd van complotdenken, “alternatieve feiten” en gegroeid wantrouwen jegens wetenschappers en politici is het meer dan ooit urgent te blijven zoeken naar feiten en die uitgangspunt voor goede opinievorming te laten zijn. Voor IndischHistorisch.nl betekent het verder gaan op de enige weg die de geschiedkunde kan en mag volgen: het vinden van feiten. Ook de koloniale geschiedbeoefening wordt meer dan ooit uitgedaagd het rechte spoor van het zoeken naar de feiten te blijven volgen. Onderwerpen als racisme, ongelijkheid, economische uitbuiting en gepleegde geweldsexcessen zijn allereerst kwetsbaar voor meningsvorming zonder gebaseerd te zijn op de feiten of door manipulatie of onvolledigheid daarvan.

Maand van de geschiedenis 2020. Thema Oost/West

 

 

 

 

De Indische eetcultuur: verbinding tussen Oost en West

De Indische eetcultuur is een kleurrijke culinaire en smaakvolle geschiedenis. Ze is de verbinding tussen Oost en West. De Indische eetcultuur bracht repatrianten en de ontvangende Nederlandse samenleving bij elkaar.
Eten maken, samen eten en praten over eten horen bij de levensstijl van Indische Nederlanders. Bereiden, doorgeven en genieten van oude recepten staan niet op zichzelf. Het samenzijn met familie, vrienden en gastvrijheid vormt een Indische eetcultuur. De essentie ligt in de schat aan culinaire rijkdom én die doorgeven aan volgende generaties. In die zin is er sprake van een traditie die samen met krontjongmuziek, Indorock, pasar malam’s en het potjoh potjoh dansen een Indische cultuur vormt.
De eetcultuur is onderdeel van de Indische cultuur en zorgde er voor dat de Indische repatrianten gingen wennen aan de omstandigheden in hun nieuwe leefomgeving.
De Indische Nederlanders brachten ook nog eens met hun eetcultuur een meer ontspannen leefstijl mee naar Nederland. Vanaf de jaren zestig ging calvinistische soberheid over in een manier van leven waarin genieten en individuele beleving werden nagestreefd.
We hebben een aantal aspecten van de Indische cultuur in beeld gebracht in een tijdlijn.
Klik op de foto hieronder om de tijdlijn te bezoeken:

Na 5 mei is er 15 augustus (3)
Het derde artikel on de reeks die gaat over de periode 5 mei 1945 en 15 augustus 1945 gaat over de propagandaoorlog die de Geallieerden voerden. Dat gebeurde met een sterk negatief beeld van Japan en Japanners.
Voor het thuisfront riepen de regeringen hun bevolking op hun aandeel in de strijd te leveren. Door dienst te nemen als oorlogsvrijwilliger, aan het werk te gaan in de fabrieken en (in de VS) om financiële steun te geven door het kopen van staatsleningen (obligaties of war bonds). Deze oproepen werden gedaan door affiches met anti-Japanse leuzen en vooral beelden. Daarnaast werden er radiouitzendingen verzorgd om de bevolking in de bezette gebieden moreel te ondersteunen. In 1944 en 1945 wierpen vliegtuigen pamfletten af over bezet gebied. De boodschap was: we komen er aan en Japan geef je over.
Artikel lezen: 2020: 75 jaar vrijheid (3). De propagandaoorlog tegen Japan

Na 5 mei is er 15 augustus (2)
In dit jaar 2020 wordt 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd. Voor geheel Nederland is 5 mei 2020 de officiële nationale bevrijdingsdag. Echter, niet het gehele koninkrijk was toen bevrijd. Vele landgenoten en nabestaanden weten dat er ‘die andere’ Bevrijdingsdag is op 15 augustus. Nog minder mensen weten dat het vaak geen echte bevrijding bleek te zijn. IndischHistorisch.nl zal dit jaar onder aandacht brengen waarom met 5 mei als Bevrijdingsdag niet het complete bevrijdingsverhaal is.

In dit tweede artikel in de serie ‘2020: 75 jaar vrijheid (1). Voorbereidingen op de bevrijding van Indië’, ziet u wat de Nederlandse regering deed om de kolonie te heroveren. In bevrijd Zuid-Nederland meldden zich oorlogsvrijwilligers en in Amerika trainden militairen voor de nieuwe mariniersbrigade.

Lees hier het artikel: ‘2020: 75 jaar vrijheid (2). Voorbereidingen op de bevrijding van Indië’.

2 artikels over epidemieën in Nederlands-Indië
De Covid-19-pandemie is voor ons aanleiding een tweedelige serie te publiceren over epidemieën die Nederlands-Indië troffen. Vooral malaria en cholera maakten slachtoffers onder inheemse en Europese bevolking. Pas in de twintigste eeuw is er kennis om deze plagen te bestrijden.
Nieuw gepubliceerd het tweede deel: Epidemieën in Nederlands-Indië. Deel 2: de twintigste eeuw
Eerder publiceerden we het eerste deel: ‘Epidemieën in Nederlands-Indië. Deel 1: de periode 1700 – 1900’.

Na 5 mei is er 15 augustus (1)
In dit jaar 2020 wordt 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd. Voor geheel Nederland is 5 mei 2020 de officiële nationale bevrijdingsdag. Echter, niet het gehele koninkrijk was toen bevrijd. Vele landgenoten en nabestaanden weten dat er ‘die andere’ Bevrijdingsdag is op 15 augustus. Nog minder mensen weten dat het vaak geen echte bevrijding bleek te zijn. IndischHistorisch.nl zal dit jaar onder aandacht brengen waarom met 5 mei als Bevrijdingsdag niet het complete bevrijdingsverhaal is.

In ons eerste artikel in de serie ‘2020: 75 jaar vrijheid (1). De capitulatie van Japan 15 augustus 1945’, geven enkele tijdgenoten aan hoe ze die dag hebben beleefd. Artikel lezen: klik hier.

Timeline ‘A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies
In nauwe samenwerking met onze Amerikaanse partner The Indo Project hebben we een Engelstalig timeline gemaakt van de geschiedenis van Indo-Europeanen in teksten en beelden. We hebben er een soort ‘Indische canon’ van gemaakt met 38 ‘vensters’. Deze laten zien welke de volgens ons hoofdonderwerpen zijn in die geschiedenis van Indo-Europeanen. We hebben zoveel mogelijk dat verhaal door Indische ogen te zien.
De timeline is dynamisch zodat we suggesties van uw kant graag gebruiken om de timeline aan te passen aan wat de Indo-Europeanen zélf belangrijk vinden. Er kunnen onderwerpen aan toegevoegd worden of verder uitgediept. Nieuw beeld- en geluidsmateriaal is altijd welkom!
De timeline is in het Engels omdat dan de jongere generaties Indische Nederlanders in de Engelstalige regio’s bereikt worden.
Voor de achtergrond van de timeline: Timeline: A Short History of the Indo-Europeans of the Netherlands Indies

Met de rode schuifbalk onderin kunt u van links naar rechts in de tijd en terug navigeren

Bekijkt u de timeline liever in een volledig scherm en op een nieuwe pagina?: klik dan op de foto:

 

De redactie
Humphrey de la Croix
Inge Dümpel
Pieke Hooghoff

facebook_logo




&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 voldoet deze website aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet of alleen met uw toestemming verwerkt. Lees hier hoe dat is geregeld.