Privacybeleid

 

 

Privacy en bescherming van uw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet regelt dat bedrijven, overheden, verenigingen persoonsgegevens die ze voor hun taak of doeleinden vragen en gebruiken, voldoende beschermen tegen misbruik en lekken. Daarnaast moeten deze verwerkers kunnen aantonen dat ze systematische maatregelen hebben getroffen om die bescherming te waarborgen.

Wie zijn we
IndischHistorisch.nl is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk en heeft als streven de kennis over de geschiedenis van Indische Nederlanders te verspreiden. Dat doen we door artikels te publiceren op onze website, door samen te werken met andere organisaties en personen, het verzorgen van lezingen en mee te werken aan exposities, boekuitgaven en het leveren van bijdragen in de vorm van historische informatie aan documentairemakers, filmproducenten en anderen uit de creatieve sector, bedrijven, onderwijs- en wetenschappelijke instellingen.
Ons website-adres is: http://www.indischhistorisch.nl.

Ons uitgangspunt
IndischHistorisch.nl vraagt voor zijn activiteiten niet actief om uw persoonsgegevens. Wanneer die nodig zouden zijn, is uw toestemming nodig om die te verwerken tot met name een publicatie. IndischHistorisch.nl streeft er naar zo min mogelijk persoonsgegevens van u te ontvangen en te bewaren.

Hoe kunnen persoonsgegevens bij IndischHistorisch.nl terechtkomen?
Dat kan direct via de website of via onze Facebookpagina.
Wanneer u informatie ter beschikking stelt voor een publicatie zal deze niet zonder uw inzage worden geplaatst. U hebt dan nog de mogelijkheid gegevens over uzelf, familieleden en derden niet openbaar te laten maken. Informatie kunt u ter beschikking hebben gesteld in verschillende vormen: mondeling (gesprek, interview), schriftelijk analoog en digitaal, via informatiedragers als videobanden, CD/DVD, USB-sticks of deling via een clouddienst.

Als reactie op een artikel
Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelt onze provider PC Extreme de data getoond in het reactie-formulier onder aan het artikel en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Deze laatste voorziening beschermt de website voor ongevraagde berichten die niets met de website te maken hebben. Vaak zijn het berichten over producten die u kunt kopen. Deze berichten vormen immers een ernstige vervuiling van de website.
Nadat uw reactie is goedgekeurd, is de door u gebruikte naam publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.
Uw reactie op een artikel als bezoeker kan door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Dit heeft verder geen gevolgen voor u.

Via het contactformulier
Hierin wordt alleen aan u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. deze persoonsgegevens hebben we nodig om met u contact te hebben en informatie uit te wisselen.
Tip: vermeld zo min mogelijk persoonlijke gegevens in uw vraag of opmerking. U hoeft alleen informatie te geven zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of om op uw opmerking te reageren. U kunt bijvoorbeeld alleen uw voorletter(s) + achternaam vermelden, zonder woonplaats, postcode of telefoonnummer.

Via cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam,  e-mailadres en website in een cookie mogen opslaan. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies werken een jaar lang.

Door bezoek aan ingesloten (embedded) inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s (YouTube-films), afbeeldingen, geluidsbestanden, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Deze andere website is volledig verantwoordelijk voor het beheer en beschermen van uw gegevens als bezoeker.

Door statistieken die de bezoeken aan de website bijhouden
Iedere website verzamelt gegevens over het aantal bezoekers, de frequentie van bezoek, data en tijdstippen, vanuit welke regio en of het om nieuwe of herhaalde bezoeken gaat.
Om dit te meten gebruikt deze website W3counter.com. Wanneer u onze website bezoekt telt deze meter dit. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. De teller achterhaalt namelijk niet en kan dat niet, wie u als bezoeker bent. Het registreren van uw bezoek is strikt anoniem.

Met wie delen we gegevens?
We delen uw gegevens die u bij ons achterlaat met niemand. Tenzij u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming geeft. De situatie kan zich voordoen wanneer iemand op zoek is naar een oude klasgenoot uit Indië en dat soort vragen.
Een publicatie op de website waarvoor u gegevens hebt verstrekt, gebeurt pas nadat u inzage hebt gekregen in de conceptpublicatie en toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens in de publicatie op te nemen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wanneer u een reactie achterlaat dan worden die reactie en de zogeheten metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Omdat het om een historische website gaat, zijn de gegevens die u hebt verstrekt een primaire historische bron die dient te worden bewaard om te allen tijde te kunnen gebruiken voor nieuwe publicaties of om een bestaande te toetsen op waarheidsgehalte op basis van de bron.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U kunt vragen welke gegevens we van u hebben opgeslagen.
U kunt verzoeken om gegevens te wijzigen, aan te vullen of te corrigeren.
U kunt verzoeken om gegevens geheel te verwijderen.

Uw contactinformatie
Wanneer u via het contactformulier ons benadert vragen we alleen om uw naam en e-mailadres in te vullen. Verder vult u natuurlijk uw vraag of opmerking in. Het is uw eigen keuze wanneer u toch gegevens als adres, woonplaats , postcode en telefoonnummer vermeldt. Zulke gegevens komen niet op de website. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is. In ieder geval tot onze correspondentie als voltooid is te beschouwen. Verder geldt dat uw toestemming nodig is voor het gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld wanneer een derde ons vraagt om met u in contact te komen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Onze provider PCExtreme is verantwoordelijk voor de beveiliging van onze website en daarmee ook van uw persoonsgegevens die u via het contactformulier verzendt. Onze provider voldoet aan de eisen die voor webhosting gelden.