Repatriëring

Het (vaak) moeten verlaten van Indonesië volgde voor veel Indische Nederlanders direct na de lange, dramatische oorlogsomstandigheden van 1942 tot 1949. In een korte tijd moesten zij de meest ingrijpende gebeurtenissen verwerken én achter zich laten. Voor velen moet het een gevoel van “geleefd worden” hebben betekend. Door de snelle opeenvolging van tempo doeloe vóór de oorlog, de bezettingtijd, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en de repatriëring naar Nederland, werd het moeilijk te  overdenken en verwerken wat je was overkomen. Op IndischHistorisch.nl geven we u alle ruimte uw verhaal over de repatriëring en aanpassing in Nederland of in een ander land, te publiceren.

Gepubliceerd sinds november 2007

2017
Spijtoptanten. Het verhaal van Hugo Breitkopf en Saartje Hahijary (augustus 2017)
Spijtoptanten herinnerd (augustus 2017)

2015
Migration and repatriation | Eurasians (Indo-Europeans) of the Netherlands Indies: People in Diaspora? (1) (January 2015)
Migration and repatriation | Eurasians (Indo-Europeans) of the Netherlands Indies: People in Diaspora? (2) (April 2015)

2013
Repatriëren als verstekeling. Deel 8: Edward Jacobs (2). Van warga negara tot Nederlander

2012
Amerindos 6. Rob “Bolle” de Bos:a former Indo stowaway in the States (2) (january 2012)
Repatriëren als verstekeling Deel 3. Max Ferdinandus (1) (juni 2012)
Repatriëren als verstekeling Deel 4. Max Ferdinandus (2) (juli 2012)
Repatriëren als verstekeling Deel 5. Max Ferdinandus (3) (juli 2012)
Repatriëren als verstekeling. Deel 6: Van verstekeling tot adelborst (oktober 2012)
Repatriëren als verstekeling. Deel 7: Edward Jacobs (1). Tijd in Indonesië tot 1950 (oktober 2012)

2011
Amerindos 5. Rob “Bolle” de Bos: a former Indo stowaway in the States (1) (december 2011)

2010
Van Javazee naar Noordzee: van moederland naar vaderland (Week van de geschiedenis 2010: thema Land en water:oktober 2010)

2008
Pension Ons Huus in Arnhem, 1958-1962 (november 2008)
Repatriëren als verstekeling. Deel 1 Henk Huwaë als een van de jongste verstekelingen naar Nederland in 1958 (augustus 2008)
Repatriëren als verstekeling. Deel 2 Oscar de la Croix (augustus 2008)
Afscheid van de Indische samenleving (februari 2008)
In Gemert werd iets bijzonders verricht…Deel 1(november 2007)
In Gemert werd iets bijzonders verricht…Deel 2 (februari 2008)
In Gemert werd iets bijzonders verricht…Deel 3 (maart 2008)
Indische verstekelingen: een bijzondere reünie op 11 mei 2008 in Poortugaal