Links

De hoeveelheid informatie op internet over het Indisch, Indischen, Indo’s, Indo-Europeanen of Nederlands-Indië is enorm toegenomen. We moesten daarom selecteren en inschatten wat voor de bezoekers van IndischHistorisch.nl zinvolle informatie op het internet is. Leidend is dat het met Indische geschiedenis te maken heeft. We willen daar wel soepel mee omgaan. Ook al is het niet altijd volgens strikte historisch-wetenschappelijke normen. We willen vooral dat ú iets aan de informatie hebt.

In dit overzicht zijn niet meer de websites opgenomen van de instellingen die onder het thema ‘Bronnen’, subthema ‘Archieven’ en ‘Collecties’ zijn vermeld.
Graag ontvangen we uw voorstellen, verbeteringen of aanvullingen. U kunt met ons contact opnemen door te mailen naar info@indischhistorisch.nl of via het contactformulier. U kunt natuurlijk ook ons Forum daartoe gebruiken.

Startpagina’s en portals Nederlands-Indië
nederlands-indie.startpagina.nl
Algemene startpagina voor informatie over Indisch, Indischen, Nederlands-Indië en Indonesië.

indonesie.startpagina.nl
Algemene startpagina gericht op het hedendaagse Indonesië maar ook met verwijzingen naar de geschiedenis van het land, toen het nog Nederlands-Indië was.

Geschiedenis: Nederlands-Indië en Indonesië
AmerIndo. A Portal for the Dutch Eurasian Indo Community in the United States. Amerindo’s ofwel Indo’s die naar de Verenigde Staten emigreerden: het department of dutch studies van de bekende universiteit van Berkeley heeft een website waarop o.a. een beknopt overzicht wordt gegeven van de achtergronden van Indische Nederlanders. De werkgroep onder leiding van de Belgische hoogleraar Jeroen Dewulf onderzoekt de inburgeringsgeschiedenis van de Amerindo’s. Met name onderzoek naar de ontwikkeling en staat van de Indische identiteit vanaf de immigratie.

Archief van tranen
Deze website is het gevolg van een tweedelige documentaire-serie ‘Archief van Tranen’, die Pia Media gemaakt heeft voor Omroep MAX. In deze documentaires worden vrijwel onbekende massamoorden op burgers met de Nederlandse nationaliteit belicht, die plaatsvonden in de periode augustus 1945 tot maart 1947 in het voormalig Nederlands-Indië. Deze periode staat bekend als de Bersiap.

Bersiapkampen
Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

www.indie-indonesie.nl
Site over het project dat de overgangsgeschiedenis onderzoekt van kolonie Nederlands-Indië naar de Republik Indonesia. Project van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Levende Herinneringen
Heeft als doel het behoud en de overdracht van de Indische cultuur. Binnen het project worden middels video diepte-interviews actief getuigenissen verzameld over diverse belevingen van Indische identiteit. Ruim 900 oudere Indische personen zullen worden geinterviewd. Hiermee zullen hun waardevolle herinneringen niet verloren gaan voor toekomstige generaties. Jongere Indische mensen kunnen zelfstandig hun eigen getuigenissen aan het archief toevoegen. Het archief dat hiermee tot stand komt, is voor iedereen ten allen tijden openbaar toegankelijk via Internet.

Indisch Filmarchief
Mooie website met veel materiaal, film- en geluidsmateriaal, beknopte geschiedenis van Nederlands-Indië.

Het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB) heeft twee andere websites. De eerste www.indieinoorlog.nl is een overzichtswebsite (portaal) waar u informatie kunt vinden over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Met de zoekmachine, die is ingebouwd, kunt u uitgebreid zoeken in de vele aangesloten collecties, die de partnerorganisaties online beschikbaar hebben gemaakt. Die informatie komt dus uit heel veel verschillende bronnen, musea en instituten in Nederland. Als leidraad brengt de site een overzichtsverhaal in zes hoofdstukken. Van aanloop tot de oorlog tot de naoorlogse diaspora, waar de Indische bevolking uitwaaiert naar verschillende delen van de wereld, waaronder Nederland. Die zes hoofdstukken vormen ook de basis van het zoeken op de landkaart en op de tijdlijn.
24 collecties:
Alle Collecties Beeld en Geluid in Academia: Nederlands-Indië
Afscheid van Indië
Molukse woonoorden
De Aankomst
Beeldbank NIMH
Indische Collectie NIOD
Nederlandse Koloniale Kaarten
Collectie Taillie
Cogis
Thema Nederlands-Indië Legermuseum
Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië
Beeldbank WO2
Overige Indische archieven
Naoorlogse belangengroepen
Papieren bronnen PACE
Multimedia PACE
Etnografische artefacten PACE
Themapagina’s PACE
Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië
Indonesië onafhankelijk – foto’s 1947-1953
Molukse geschiedenis en cultuur in beeld
Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië
Nederlands-Indië in foto’s, 1860-1940
Koloniale Wereldtentoonstellingen

De tweede website is: http://www.hetverhaalvanindie.com/
Het Verhaal van Indië is een overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië. De nadruk ligt op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie. Naast de gevolgen voor de Indische gemeenschap komt ook het militaire optreden van de Nederlandse koloniale machthebbers aan de orde. Centraal in het verhaal staan de Japanse tijd, de proklamasi van Republiek Indonesië en de Bersiap.
De tentoonstelling Het Verhaal van Indië is een coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek en is te bezoeken in Museum Bronbeek.

www.oorlogsliefdekind.nl
In de periode 1945-1949 onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking in Indonesië, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werd -vaak onbedoeld- uit deze verhoudingen een kind geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht aan Indonesië keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.
Lees over de persoonlijke zoektochten van soldatenkinderen, de ervaringen van militairen-vaders, de herinneringen van soldatenmaten en de vragen en antwoorden van familieleden. Bijdragen in de vorm van nieuwe verhalen, andere informatie en beeld-/geluidsmateriaal zijn welkom.

De digitale reisgids www.reisgidsindonesie.com ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering.

Semarang foto-archief
Veel beeldmateriaal over het Semarang van vroeger, maar ook veel inhoudelijke informatie.

www.tjalie.nl
Website van Wim Willems die bezig is met een biografie over Tjalie Robinson. Tussentijdse onderzoeksresultaten, voorpublicaties, algemene informatie en oproepen om informatie.

Vensters op de Molukse geschiedenis 1450 – 1950
Van de website: “Op deze website vind je informatie over vijfhonderd jaar Molukse geschiedenis.
De periode van 1450 tot 1950 is ingedeeld in zes tijdvakken.
We vertellen de geschiedenis in de vorm van twintig verhalen over belangrijke personen en gebeurtenissen. Daarbij vind je:
•historische achtergrondinformatie;
•tijdbalken, kaarten, afbeeldingen en filmpjes;
•beknopte informatie over de voorgeschiedenis en de jaren na 1950;
•tips voor verdere verdieping in de Molukse geschiedenis.”

Virtueel Indië
Website van de Stichting Pelita. Bezoekers kunnen bijdragen leveren in de vorm van artikels, documenten, beeld- en geluidsmateriaal. Heeft mooie foto’s van Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog. De bezoeker navigeert naar historische plaatsen aan de hand van plattegronden en thema’s. Veel materiaal uit en in Surabaya.

www.wereldoorlog2.com
Ter herinnering aan de krijgsgevangenen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Bevat lijsten met omgekomenen van diverse schepen (o.a. de Junyo Maru) en aan de Birmaspoorlijn.
Geschiedenis: Indonesische sites

www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml
Door uitgever Gimonca samengesteld. Heeft de vorm van een uitgebreide tijdbalk met relevante historische feiten, gebeurtenissen en personen in de gehele Indonesische geschiedenis. Engelstalig.
Indische sites (niet specifiek geschiedenis)

Djangkrik
Een Indische site in het bijzonder gericht op Indischen in Noord-Nederland. Met veel nieuwtjes, evenementen maar ook levensverhalen.

Het damescompartiment
Journalist en schrijver Vilan van de Loo ontsluit de Indische literatuur die met name door vrouwen is geschreven. Baanbrekend werk en door haar inzet zijn al bekende Indische schrijfsters weer onder aandacht gebracht. Daarnaast zijn er vele “nieuwe” ontdekt.

Stichting Gastdocenten WO II. Werkgroep Zuidoost-Azië.
Ervaringsdeskundigen die kunnen worden uitgenodigd in het voortgezet onderwijs lessen te verzorgen. Doel is doorgeven van de oorlogsherinneringen aan de volgende generaties en een manier van herdenken.

Botenlijst repatrianten en evacuées.
Herman van Oosten: u treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan. De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd. Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie. De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben. In passagierslijsten ziet u een kolom “Archief”. Als daarin een groene punt staat, bestaat er een archief waar gegevens over deze passagiers te vinden zijn.
Het kan zijn dat ik de passagierslijst zelf in bezit heb. Als dat niet zo is, verwijs ik u naar een archief.Op dit moment ben ik bezig om de personen die op passagierslijsten voorkomen, hier in de website in te brengen. Van de ongeveer 300.000 personen die naar Nederland zijn gekomen, heb ik er nu ongeveer 24.000 ingevoerd. Het kan dus zijn als u naar een bepaalde naam zoekt, deze niet kunt vinden. Ik adviseer u dan, mij een email te sturen. Geef dan zoveel mogelijk informatie, zoals familienaam, voornamen, geboortedatum, scheepsnaam, vertrekdatum. Mocht u niet precies de datum van aankomst kennen, geef dan een periode in het jaar weer. Denk dan ook aan bijvoorbeeld aan lente, zomer, kerstmis, nieuwjaar, sneeuw enz. enz.

Indisch4ever
Een soort interactief Indisch dagblad dat een heel goed beeld geeft van het actuele Indische leven in Nederland. Veel levensverhalen in beknopte vorm en vaak met mooi uniek fotomateriaal. Soms verbazingwekkend te weten wie ook Indisch is.
Spinoff van deze website:
Het gebeurde ergens in de Indonesische archipel
Vooral Indische geschiedenis.

JavaPost (aanbevolen)
Weblog en site van historicus Bert Immerzeel. Professionele en zeer lezenswaardige artikels over Nederlands-Indië, ook veel over de geschiedenis van Indische Nederlanders.
Vaak met onderbelichte, wetenswaardige of onbekende gebeurtenissen en personen uit de Nederlands-Indische geschiedenis.

Onze plek
De interactieve website van Stichting Pelita. Ruime gelegenheid met andere Indischen van gedachten te wisselen.

Stichting Pelita
Pelita bestaat inmiddels 60 jaar en vindt nieuwe wegen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening aan Indischen. De begeleiding in aanvragen oorlogsuitkeringen en –voorzieningen vormt een belangrijke activiteit. Nu worden diensten ontwikkeld en aangeboden voor Indische senioren. Pelita is een vooraanstaand kenniscentrum voor de Indische gemeenschap en haar geschiedenis.

Stichting Indisch Erfgoed Apeldoorn
Stichting Indisch Erfgoed, gevestigd te Apeldoorn, stelt zich ten doel de culturele erfenis van het voormalig Nederlands-Indië te behouden, bekendheid te geven en verder te ontwikkelen voor de huidige en volgende generaties. Generaties, die op een of andere wijze een band hebben met het Indische erfgoed, vooral voor degenen in Apeldoorn en omstreken, maar ook van elders.

Familiegeschiedenis en stamboomonderzoek
Centraal Bureau voor Genealogie
Het landelijk kenniscentrum voor genealogie en aanverwant onderzoek.

Indische Genealogische Vereniging
De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft een tweede website:
Asal Oesoel. Over Indische familiegeschiedenis & genealogie
Naast inhoudelijke informatie kunt u kunt zich ook opgeven voor workshops.

Indisch Familiearchief
Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap. Gebaseerd op het vele voorwerk dat door de heer D. Visker is verricht.

Bronnen voor familie-onderzoek Nederlands-Indië en daarop de forumpagina:
http://www.stamboomforum.nl/subfora/127/0/

Roosje Roos zoekhulp
Genealogisch onderzoeksbureau

Zoekoproepen Sociale Verzekeringsbank
Vind personen uit voormalig Indië of die in de oorlog te werk zijn gesteld geweest in Birma.

Semarang oproepen
Zoekopdrachten te plaatsen naar personen uit Semarang of die er mogelijk hebben verbleven in of na de koloniale periode.


Persoonlijke websites of weblogs
www.MyIndoWorld.com
Ron Geenen is een Indo die in Californië woonachtig is. Veel informatie over verschillende onderwerpen uit eigen familiegeschiedenis, de Indische geschiedenis en cultuur. Veel fotomateriaal.

Indische verhalen
Bekende en niet-bekende schrijvers publiceren hier en er is ook veel beeldmateriaal.

Julie, alle bewijzen
Julie van der Steur werd in 1920 op Java geboren. Julie leidde van 30-4-1942 tot 18-10-1945 op het door de Japanners bezette Java een zwervend bestaan als ‘buitenkamper’. Gezocht en mishandeld door de Kempeitai vanwege verzetsdaden zou Julie onderduiken en haar kinderen jarenlang niet zien. Tijdens de Bersiap-periode werd Julie zeven maanden opgesloten in een gevangenis. April 1946 kwam Julie vrij. In oktober 1946 vertrok Julie met haar twee kinderen naar Nederland en zou nog twaalf kinderen krijgen.

René Persijn weblog
De verhalen op deze weblog gaan over herinneringen aan mijn LAND VAN HERKOMST. Veel informatie die een goed beeld weergeven van het leven van Indo’s in voormalig Indië en later Indonesië.

Website Rick van den Broeke
Over de oude geschiedenis van de Indische familie Van den Broeke, al vier eeuwen geleden een familie van perkeniers in Banda.

Krancher dot Com
Ron Krancher, zijn vrouw en dochter schrijven over o.a. de Indo-Europeaan, doopregisters van Soerbaja en begraafplaats Penelegh in deze laatste plaats.

Paul Ferdinand (Ferry) Abels, mijn kleurrijk leven
Ferry Abels beschrijft wat hij als Indo zich herinnert van het leven in de voormalige kolonie.

 

Geschiedenis: algemeen (niet-specifiek Indisch)

geschiedenis.startpagina.nl
Voor verder zoeken naar interessante geschiedenis-sites. Het is aanbevolen van te voren gericht te zoeken om overbodige verwijzingen te vermijden.geschiedenis-startkabel.nl
Vergelijkbaar met de vorige startpagina. Veel regionale en lokale onderwerpen. Weinig Indische links.

Geschiedenis begint hier
Zeer uitgebreide startpagina voor zowel de vaderlandse als wereldgeschiedenis. Ook Indische onderwerpen zijn opgenomen.

Anno
‘De geschiedenis van vandaag’. Anno is het promotiebureau van de Nederlandse geschiedenis. Op de website staat:
“Anno wordt gedragen door zes partners: het Centraal Bureau voor Genealogie, de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig Museum, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.”
Zij richtten samen Anno op. Anno heeft tot doel het historisch besef te vergroten.

www.digischool.nl/gs/
De geschiedenisportal voor het onderwijs. Voor onderwijsgevenden en leerlingen. Bevat veel kwalitatief goede informatie.www.geheugenvannederland.nl
Het Geheugen van Nederland is een grote digitale verzameling van illustraties, foto’s, teksten, films en audiofragmenten, allemaal van eigen bodem.

Geschiedenis.nl
Populair-wetenschappelijk elektronisch tijdschrift. Vaak vernieuwd en bevat diverse bijdragen zoals artikels, recensies van boeken, films, musea en collecties, ook te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

www.geschiedenis.vpro.nl
De internetversie van het radioprogramma OVT (Onvoltooid Verleden Tijd) van de VPRO dat zondagmorgen op Radio 1 is te horen. Bevat de inhoud van uitgezonden programma’s en de aankondiging van de komende. Bijdragen van goede kwaliteit.

www.historici.nl (aanbevolen)
Uitgebreide website met veel artikels, vermeldingen en door professionele historici onderhouden.

Historisch huis
Zeer aan te bevelen site met veel informatie zoals recensies, evenementen, een scriptiebank, een almanak om historische instellingen te vinden, een sprekerslijst en ruim 3500 links naar historische websites.

Historisch Beeldarchief Migranten
is onderdeel van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. De collectie bevat beeldmateriaal dat een inkijk biedt in de eerste jaren van vestiging van de Indische repatrianten.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Bekend van dr. L. de Jong die jarenlang de leiding had en schrijver van het standaardwerk Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.