Literatuur

De lijst is dynamisch en zal voortdurend worden aangevuld. Suggesties, vragen, opmerkingen? Wij stellen uw betrokkenheid op prijs. Mail naar info@indischhistorisch.nl

Historiografie: de stand van zaken in de geschiedschrijving over Indische Nederlanders

Bundels bijdragen Indische Studiedagen (periode 1989-2004)
IndischHistorisch.nl wil u direct brengen naar waar u wilt zijn: de Indo als centraal figuur in de Indische geschiedenis. Eigenlijk pas voor het eerst en op grotere schaal opgepakt door wetenschappers gebeurde dit met de in 1989 gestarte studiedagen, in Leiden en later Den Haag op de Pasar Malam Besar. De bijdragen van de sprekers van de studiedagen zijn later in boekvorm gebundeld. Er zijn zeven studiedagen gehouden en van vijf zijn de bijdragen in boekvorm uitgegeven. Via deze bundels kan een goed overzicht worden verkregen van zowel algemene historische benaderingen (stand van zaken in de wetenschap, methoden, voorbeelden) als van specifieke casestudies zowel lokaal als thematisch gezien. Het is zeer aan te bevelen deze bundels door te nemen en er artikelen uit te selecteren die u interesseren. Ze vormen een goede start om beknopt een breed scala aan onderwerpen te overzien uit de Indische geschiedenis. En….in de thema’s zitten voor iedereen herkenbare onderwerpen, personen, gebeurtenissen. Het gaat dus echt over úw geschiedenis.

Wim Willems (red.),  Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap. Uitgave nr 38 door het Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen van de Universiteit leiden. Leiden 1990.

Idem, Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van de 2e Studiedag Indische Nederlanders, Leiden 1991.

Idem,  Sporen van een Indisch verleden (1600-1942), Leiden 1992.

Wim Willems en Leo Lucassen (red.), Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964), Den Haag 1994.

Wim Willems en Jaap de Moor (red.), Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie, Den Haag 1995.

Periode 1600 – 1900

Ulbe Bosma en Remco Raben, De oude Indische wereld 1500-1920,  Amsterdam 2003.

Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen 2002.

V.J.H. Houben, De Indo-aristocratie van Midden Java: de familie Dezentjé. In: Wim Willems (red.), Sporen van een Indisch verleden 1600-1942, (Leiden 1992), pp. 39-50.

Hendrik E. Niemeijer, Vergeten rendez-vous. De samenleving van Batavia in de zeventiende eeuw, Amsterdam 2004.

Jean Gelman Taylor, Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië, Groningen 1988.

Fred Lanzing, Soldaten van smaragd. De wereld van het KNIL, Amsterdam 2005.

Periode 1900-1942

J. Th. Petrus Blumberger, De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indië, Haarlem 1939.

U. Bosma,  Karel Zaalberg, Het Bataviaasch Nieuwsblad en de Indo-Europese emancipatie 1880-1930, Leiden 1995.

H. de la Croix e.a., Indië herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie 1930-1957, Amsterdam 1997.

Pieke Hooghoff, Bandoeng aan de Waal. Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw, Nijmegen 2000.

Jalhay, S.M., Tussen blank en bruin. Indo in Nederlands-Indië, Breda 1996.

Koks, J. De Indo, Amsterdam 1931.

Japanse tijd en Bersiapperiode 1942-1949 en de nasleep

Tjaal Aeckerlin & Rick Schoonenberg,  Lied van een tokèh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indië, Amsterdam 2004.

Idem, Neffer Kambek. Indische Nederlanders in roerige tijden, Amsterdam 2005.

Idem, Katanja: naar men zegt, Amsterdam 2006.

Beatrijs van Agt, Florine Koning, Esther Tak, Esther Wils, Het Verborgen Verhaal; Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949, Den Haag 2007.

Cathelijne van den Bercken, Esther Captain en Elwin Swinkels, De smaak van verlangen. Droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië, 2007.

Esther Captain,  Achter het kawat was Nederland.Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995, Kampen 2002.

N.A. Horn en R. van der Maat,  Indische tegoeden. Inventarisrapport Haalbaarheidsonderzoek Indische tegoeden, Den Haag 2000. Uitgave Ministerie van VWS.

B.R. Immerzeel en F. van Esch (red.), Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945, Den Haag 1993.

L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11a (2 banden), deel 11b (2 banden), deel 11c (1 band), ’s Gravenhage 1986. Staatsuitgeverij.

Rudy Kousbroek, Het Oost-Indisch kampsyndroom, Amsterdam 1992.

Hans Meijer, Indische rekening Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005, Amsterdam 2004.

Elly Touwen-Bouwsma en Petra Groen (red.), Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, Den Haag 1996.

Repatriëring, emigratie en inburgering: Indische Nederlanders

Carol Annink, Orang Indo en Indonesian-Dutch: Indische Nederlanders in Indonesië en in de Verenigde Staten. In: Wim Willems en Leo Lucassen 1994.

Siem Boon en Eva van Geleuken, Ik wilde eigenlijk niet gaan, de repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964, Den Haag 1993.

Joost Côté en Loes Westerbeek, Border signs: Language and Identity and Indische mensen in Australia. In: Journal oral History Association of Australia Inc. no. 19 (1997), pp. 52-58.

Edward Duyker, The Dutch in Australia, Melbourne, 1987.

J.H. Elich, Aan de ene kant, aan de andere kant. De emigratie van Nederlanders naar Australië 1946-1986, Delft 1987.

J.E. Ellemers en R.E.F. Vaillant, Indische Nederlanders en gerepatrieerden, Muiderberg 1985. Uitgever: Coutinho. ISBN

Dirk Eysbertse en Marijke Eysbertse, Where waters meet. The Dutch migrant experience, Melbourne 1997.

Corinne Gielen en Maureen Hommerso, De boot afgehouden? Het Nederlandse beleid ten aanzien van de repatriëring van Indische Nederlanders op Rijksvoorschotbasis, 1949-1959. Doctoraalscriptie KU Nijmegen1987.

Robert Armand de Haas, Enkele reis Indië – Indië. De vestiging en integratie van Indische Nederlanders in de Noord-Brabantse gemeente Gemert, Gemert 2001.

M. M. Kersbergen, Indische probleemgezinnen? Beleid en praktijk in de woonoorden, 1955-1960. Doctoraalscriptie Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit 1995.

Greta Kwik, The Indos in Southern California, New York 1989.

Griselda Molemans, Dochters van de archipel. Van moederland Indië naar vaderland Nederland, 2004.

Tessel Pollman, Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen, Den Haag 1999.

Ingrid Harms en Tessel Pollman, In Nederland door omstandigheden. in: Vrij Nederland jaargang 43 (15 mei 1982) nr 19, bijvoegsel. Ook in: Tessel Pollmann 1999.

Karen Portier, Tussenstation “Nieuw Guinea”. In: Wim Willems en Jan Lucassen 1994, pp. 129-146.

B.R. Rijkschroeff, Een ervaring rijker. De Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika, Delft 1989.

Will Tinnemans (research Frank von Winckelmann), Indisch licht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië, Den Haag 1997.

K.J. Vos Indië, Tabeh. Opvattingen in kranten van Indische Nederlanders in Indonesië over de repatriëring. Masterthesis Erasmus Universiteit 2007. Webreferentie: http://indietabeh.kirstenvos.nl/ . Thesis is in zijn geheel of gedeeltelijk te downloaden.

Juletta Vruggink, Tussen Oost en West; de Indische diaspora bekeken vanuit verschillende contexten, Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 2004. Webreferentie: http://www.visumindonesie.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=7 . Scriptie is geheel te downloaden in pdf-bestandsformaat.

H.C. Wassenaar-Jellesma, Van Oost naar West. Relaas van de repatriëring van 1945 tot en met 1966, ’s Gravenhage 1969. Uitgave Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Sylvia Wiersma, Een groep Nederlanders in het nauw. De overkomst van spijtoptanten naar Nederland 1956-1966. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden 1994.

Wim Willems Indisch leergeld?, Het beleid jegens koloniale migranten en latere vluchtelingen. In: Martin Elands (red.), Uit Indonesië. De erfenis van de soevereiniteitsoverdracht, Den Haag 2000, pp. 66-91.

Idem, No sheltering sky. Migrant identities of the Dutch nationals from Indonesia, in: Andrea Smith (ed), Europe’s invisible Migrants.Consequences of the Colonist’s ‘Return’, New York 2001.

Wim Willems, De uittocht uit Indië 1945-1995, Amsterdam 2001.

F. von Winckelmann, Indische Nederlanders en gerepatrieerden in Amsterdam: een onderzoek naar sociale integratie in de periode 1953-oktober 1957. Doctoraalscriptie UvA, economische en sociale geschiedenis 1990.

Indisch na Indië: identiteit en etniciteit

Esther Captain, De Indische derde generatie. Breuken en schakels in de overdracht tussen Indische generaties. Lezing 6e Indische studiedagen 26 en 27 juni 2001.

G. Cleintuar, Indische Nederlanders: een onbekende bevolkingsgroep zonder toekomstbeeld, Den Haag 1971.

Annemarie Cottaar, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw, Zwolle 1998.

Idem, Indisch leven in Nederland, 2006.

Annemarie Cottaar en Wim Willems, Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming, Den Haag 1984.

Humphrey de la Croix, Inge Dümpel, Ton van Naerssen, Karen Portier, Gelders blauw. Indisch leven in de provincie, Nijmegen 2007.

Inge Dümpel, 40 jaar Crazy Rockers.

Tom van der Geugten, Met gemengde gevoelens. Het zelfbeeld van Indische Nederlanders. Doctoraalscriptie UvA, economische en sociale geschiedenis, 1990.

R.J. Kuiper en H.G. Surie, De Indo en Tong-Tong. Een onderzoek naar de Indo-Europeaan vroeger en nu. Doctoraalscriptie UvA 1967.

Met vlag en rimpel. Erfgenamen van Indië. Uitgave van Teleac naar aanleiding van de gelijknamige televisieserie. Utrecht-Antwerpen 2004.

Bert Paasman, Wilma Scheffers, Edy Seriese, Peter Zonneveld, Adrienne Zuiderweg (red.), Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland, Den Haag 1994.

Dorien Rikken, Van kruidnagel naar elstar. Vijftig jaar Molukkers in Elst, Zutphen 2002.

E.P. Rinsampessy, Saudara bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering, Assen 1992.

H. Vossen, Indorock en nederbeat. Popmuziek en jeugdcultuur, pp. 115-121. In: H. Vossen. M. Schwegman, P. Wester (red.), Vertrouwde patronen, nieuwe dromen. Nederland naar een modern-industriële samenleving 1948-1973, IJsselstein 1992.

Marlene de Vries, Indisch is een gevoel. De tweede en derde generatie Indische Nederlanders, Amsterdam 2009.

Wim Willems, Remco Raben, Edy Seriese, Liane van der Linden en Ulbe Bosma (red.), Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis, Zwolle 1997.

Algemene literatuur over Nederlands-Indië/Indonesië/koloniale geschiedenis

Gijs Beets e.a,. De demografische geschiedenis van de Indische Nederlanders. Rapport van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), nr. 64. Den Haag 2002.

Humphrey de la Croix (e.a.), Indië herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie 1930 – 1957, Amsterdam 1997.

H.W. van den Doel , Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie,  Amsterdam 1996.

Idem, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië, Amsterdam 2000.

Rudy Kousbroek, Terug naar Negri Pan Erkoms, Amsterdam 1997.

H. Meijer, In Indië geworteld. De twintigste eeuw, Amsterdam 2004.

Veur, P.W. van der, Introduction to a socio-political study of the Eurasians of Indonesia, Ithaca 1955.

Repatriëring, migratie en inburgering: algemeen

Ronald Rommes en Marlou Schrover, Grensverleggers. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar migratie in de provincie, Utrecht. Utrecht 2001.

A.J. Cottaar, J. Lucassen en L. Lucassen, Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland, Utrecht 1998.

Annemarie Cottaar, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw, Zwolle 1998.

James E. Coughlan (ed.), The diverse Asians. A profile of six Asian Communities in Australia, Queensland 1992.

Corrie K. Berghuis, Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956, Amsterdam 1999.

R. Buikema en M. Meier, Kunsten in beweging 1900-1980. Eerste deel in de reeks Cultuur en migratie in Nederland, Den Haag 2004.

Idem, Kunsten in beweging 1980-2000. Tweede deel in de reeks Cultuur en migratie in Nederland, Den Haag 2004.

Gaan & Staan. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Nummer 21 (2001) (thema migratie).

G. van der Harst en L. Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955), Leiden 1998.

M. ’t Hart, J. Lucassen, H. Schmal (red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen,  Amsterdam 1996.

E. Heijs, Van vreemdeling tot Nederlander. De verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen 1812-1992, Amsterdam 1995.

Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993, Amsterdam 1994.

Geertje Mak, Sporen van verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers in Overijssel, Kampen 2000.

L. Rietbergen (samensteller), Migratie en vestiging in Nederland. Bronnenoverzicht en geselecteerde bibliografie, Amsterdam 1994.

Marlou Schrover (red.), Broncommentaar deel 5, bronnen met de betrekking tot de registratie van vreemdelingen in de negentiende en twintigste eeuw, Jaar van uitgave: 2002.

John Schuster, Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittanië en Nederland, Amsterdam 2000.

H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen in Nederland, ’s Gravenhage 1971.

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis nr. 4 (2000): themanummer migratie. Assen 2000.

Wim Willems, Koloniaal en etnisch. Molukkers, Hindostanen en Indische Nederlanders vergeleken. In: M. ’t Hart, J. Lucassen, H. Schmal (red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen.

Wim Willems, De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw. Derde deel in de reeks Cultuur en migratie in Nederland, Den Haag 2004.

Identiteit en etniciteit van migrantengroepen: algemeen

S. van de Calseijde en W. van de Leur, Wij zijn de geschiedenis van Nederland, Molukse jongeren en identiteit in de multi-etnische samenleving, Utrecht 1998.

M. Crul (ed.), Culture, structure and beyond. Changing identities and social positions of immigrants and their children, Amsterdam z.j.

Rob van Ginkel, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in Nederland, Den Haag 1999.

A.J. van Heelsum, De etnische culturele positie van de 2e generatie Surinamers.

Dienke Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945, Den Haag 1999.

John Hutchinson and Anthony D. Smith (eds), Ethnicity,Oxford 1996.

Maykel Verkuyten, Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden, Gouda 1988

H. Vermeulen en C. Govers (eds.), The anthropology of ethnicity, beyond ethnic groups and boundaries, Amsterdam 1994.

Marlene de Vries, Why ethnicity? In: M. Crul (ed.), Culture, structure and beyond. Changing identities and social positions of immigrants and their children, Amsterdam 1999.

Nederlandse geschiedenis 1950 – heden (niet-specifiek Indisch gericht)

R. Abma, Nuchterheid en nozems. In: G. Tillekens (red), Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig, pp. 31-45. Muiderberg 1990.

Idem, Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning, Nijmegen 1990.

Annegret van Bergen e.a., De nieuwe kaaskop: Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig, Amsterdam 1999.

Corrie van Eijl, Lex Heerma van Voss en Piet de Rooy (red.), Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw, Amsterdam 2001.

J. Janssen, Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis, Utrecht 1994.

Jos van der Lans en Herman Vuijsje, Lage landen hoge sprongen. Nederland in de twintigste eeuw, Wormer 2003.

H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict, Amsterdam 1997.

Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit, Den Haag 2000.