About us

IndischHistorisch.nl is een geschiedenissite van, voor en door Indische Nederlanders en iedereen die geïnteresseerd is in hun geschiedenis en achtergronden. De site is actief sinds november 2007 en heeft een eigen plaats gekregen in de gegroeide aandacht voor de Indische cultuur en haar cultureel erfgoed. IndischHistorisch.nl richt zich ook op de Indische Nederlanders in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Indonesië.

Doelstellingen
Indische geschiedenis is van alle Indische Nederlanders en zij die erin geïnteresseerd zijn of er zich bij betrokken voelen. Daarom is ieder individueel verhaal van Indische Nederlanders van belang voor hun totale geschiedenis.
We willen dat IndischHistorisch.nl voor iedereen toegankelijk is. We helpen u graag met uw verhaal te publiceren, een vraag te beantwoorden of informatie te zoeken.
Samen met u bouwen we een verzameling van verhalen, foto’s, films en geluidsmateriaal op, die komende generaties helpen hun Indische familiegeschiedenis te vinden.

Partners
IndischHistorisch.nl heeft in Nederland aan diverse mooie initiatieven en projecten adviezen en bijdragen geleverd. Zo hebben we op de Tong Tong Fair van 2008 en 2009 een les in de Indische School verzorgd, op verzoek van het Nederlands Openlucht Museum hebben vrijwilligers voor de attractie Indisch achtererf geschiedenisles gehad en in 2011 heeft ruim een half jaar in het Nijmeegse Huis van de Geschiedenis onze expositie Nijmeegs Blauw over Indische repatrianten, gelopen.

Sinds 2009 heeft IndischHistorisch.nl een samenwerking gestart met het Amerindo project van de University of California Berkeley. Onder leiding van prof. dr. Jeroen Dewulf verzamelen studenten informatie over Indische immigranten in de VS en houden interviews met hen. Daarmee bouwen zij een informatiebank op over de Indische Amerikanen, een gemeenschap van misschien 100.000 personen. Dat materiaal kan later dienen voor verder historisch, sociologisch en antropologisch onderzoek. Een eerste aanzet is onderzoek naar de ontwikkeling van de Indische identiteit bij achtereenvolgende generaties Indische immigranten. De tweede partner is The Indo Project, dat gericht is op het doorgeven van het Indisch erfgoed aan de volgende generaties Indische Nederlanders in Engelstalige regio’s. Oprichters en bestuur van The Indo Project zijn vooral tweede en derde generatie Indische Amerikanen. De spreuk “Honor the Past. Preserve the Future” is helemaal passend in ons partnership.
Een derde partner is de Stichting Herdenking Birma Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBBS). Zoals de naam het aangeeft geven we speciale aandacht aan de geschiedenis van deze beide beruchte dwangarbeid praktijken die vele slachtoffers heeft gekost.

De redactie

Humphrey de la Croix (historicus), Inge Dümpel (radiomaker, schrijver en journaliste) en Pieke Hooghoff (journaliste) vormen de redactie. Regelmatig leveren gastredacteuren een bijdrage aan de site.

humphrey_wie_zijn_wij_2Humphrey de la Croix studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen de huidige Radboud Universiteit). Zijn specialisme was de geschiedenis van het Nederlands kolonialisme. In het bijzonder die van Nederlands-Indië. Humphrey schreef mee aan Indië herinnerd en beschouwd, Sociale geschiedenis van een kolonie 1930-1957 (1997). En hij is een van de schrijvers van het boek Gelders Blauw. Indisch leven in de provincie (2007). Deze publicatie gaat over de Indo’s van de tweede en derde generatie aan de hand van een 40-tal interviews. Zijn hobby’s zijn reizen naar landen als Indonesië en Brazilië, (exotisch) koken en eten, schrijven, lezen, tennissen en voetbal.

inge_wie_zijn_wijInge Dümpel gaf 23 jaar Engels op een scholen-gemeenschap voor voortgezet onderwijs. Daarna veranderde zij van beroep en ging het journalistieke pad op. Elke maandagavond heeft ze een Indisch radioprogramma bij Centraal FM in Zuidoost-Brabant. Naast het schrijven van artikelen en interviews organiseert zij evenementen in de regio zoals Indische Boekendagen en exposities met werken van Indische kunstenaars en werkt af en toe samen met Indonesische journalisten en schrijvers. Ze schreef een boek over de Indorockband de Crazy Rockers en is mede-auteur van Gelders blauw. Indisch leven in de provincie. Ook is ze auteur van fraai geïllustreerde kinderboeken, zoals een eigentijdse nieuwe versie van het Kantjil-verhaal. Haar grootste hobby’s zijn lezen, vooral gedichten en (auto)biografieën en muziek.

Pieke_wie_zijn_wijPieke Hooghoff  publiceert onder meer over lokale geschiedenis. Vooral over Indisch-Nijmeegse onderwerpen. In 2000 verscheen Bandoeng aan de Waal, Indische Nijmegenaren aan het begin van de twintigste eeuw. Over de Indisch-Nijmeegse kartograaf Wilhelm Linnemann schreef zij in het historisch-kartografisch blad Caert Thresoor samen met prof. Ferjan Ormeling, 2006 (fragment noviomagus.nl). Zij was beeldredacteur van Gelders blauw. En zij heeft in 2007 een voorstel gedaan voor straatnaamgeving van Indische Nijmegenaren in het nieuwe stadsdeel de Waalsprong.